Hospodářství Turecka

52% rozlohy státu je určeno k zemědělství. Více je využívána rostlinná výroba, ale živočišná rozhodně není zanedbatelná. Nejdůležitějšími plodinami, které se tu pěstují je obilí, tabák, bavlna luštěniny. V pěstování určitých plodin je Turecko soběstačné, některé mají dokonce nadprodukci, a tak je možné je vyvážet. Tradičně se tu chovají ovce, kozy a skot.

Zemědělství je velmi důležité na venkově, kde zaznamenává tradiční způsob obživy. Proto život tady se od života ve městě velmi liší.

Nejdůležitější průmysl je textilní a oděvní. Údajně v něm pracuje třetina zaměstnanců pracujících v tureckém průmyslu. Na významu přibývá průmysl automobilový, který tvoří velmi dynamickou složku celého hospodářství.

Mezi hlavní nerostné suroviny, které se zde těží, patří chrom, měď, ropa a zemní plyn.
Co se týká služeb, zaměstnávají 50% pracujícího lidu. Je to odvětví velmi důležité, které přitahuje spoustu zahraničních investorů. Tak je možno dále rozvíjet turistický průmysl.

Míra nezaměstnanosti k roku 2004 činila 9.3%. Totéž procento představuje i míra inflace ve stejném roce.

HDP jednotlivých odvětví se dělí zhruba takto:

  • Zemědělství: 12%
  • Průmysl: 30%
  • Služby : 58%

Doporučujeme: levné letenky


Doporučujeme: Turecko | Dovolená Turecko | Last minute Turecko | Řecko | Levné ubytování | Cestovní kancelář | Turecko | Kréta | Kypr | Portugalsko | Turecko | Řecko

Vyražte na dovolenou s INVIA.CZ. S nabídkou největšího online prodejce zájezdů můžete na jednom místě, v přehledné formě a z pohodlí vašeho domova, vybírat zájezdy od 200 cestovních kanceláří, letenky do celého světa, ubytování v České republice a v zahraničí, online autopůjčovnu a další cestovatelské služby a informace. Dovolená s INVIA.CZ je bez rizika.